Konferens 2017-07-06T05:47:27+02:00

Konferens

En stimulerande omgivning

De som verkligen upptäckt Kramsta är konferensarrangörer av alla de slag.
Grundorsaken är oftast densamma: 

 ”För att få motiverade och vakna deltagare är det viktigt med stimulerande omgivningar och kringaktiviteter och en värdfamilj som ser varje gäst som -just sin speciella gäst”

Att konferera på Kramsta beskriver vi med en liten ”slogan”, nämligen: Aktiv konferens eller konferens med aktivitet.Med det menar vi att vill man aktivt konferera och har mycket man måste ta till sig under en viss tid så är vi ett bra alternativ då man oftast är ensam som grupp och därigenom i princip ”äger huset” och därför kan styra och ställa lite som man vill vad gäller tider med mera, vilket kan vara svårt på större annläggningar och hotell.Att sedan kunna aktivera sig på en mängd olika sätt ser våra gäster som en av de stora fördelarna med Kramsta.